آیا آنتی بیوتیک ها در پیشگیری و درمان کروناویروس جدید موثر هستند؟

خیر. آنتی بیوتیک ها اثری بر ویروس ها ندارند و تنها با باکتری های مبارزه می کنند.

کووید-۱۹ یک ویروس است، از این رو، آنتی بیوتیک ها نباید به عنوان ابزاری برای پیشگیری یا درمان استفاده شوند.

با این وجود، اگر به واسطه کووید-۱۹ در بیمارستان بستری شده اید، ممکن است آنتی بیوتیک دریافت کنید زیرا احتمال بروز عفونت های باکتریایی وجود دارد.

آیا آنتی بیوتیک ها در پیشگیری و درمان کروناویروس جدید موثر هستند؟